Öre älv med riksväg 13 och bro över älven, byggnadsår 1911.

Byn Öre, pärlan vid älv och hav.

Öre by ligger vid Öreälvens mynning ut till Örefjärden och havet.
Byn är en gammal fiske och jordbruksby med anor sedan 1400-talet.
De flesta som bor här har sina arbetsplatser runt trakterna Nordmaling och Umeå med 10 resp. 45 km pendlingsavstånd. Närmaste flygplats finns i Umeå.

Förslag och material till hemsidan skickas till Anders Öberg
Anders.Oberg@nordmaling.nu
Tel. 0930-40105
Öre 201
914 96 Håknäs

 

Information om cookies    
Information om hemsidan  
Personuppgifstlagen frågor och svar