Årsmötesprotokoll för Öre bygdegårdsförening

 

Fört den 7 mars 2007 klockan 18.30 i Öre bygdegård

Närvarande:
Christina Gustafsson Anders Jacobsson Susanne Landby Lena Sundqvist
Rune Tjernström Johan Wikner Marita Wikner Anders Öberg

 

§ 1. Mötets öppnande

Anders Jacobsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Anders Jacobsson.

 

§ 3. Val av mötessekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare valdes Susanne Landby och till justerare valdes Rune Tjernström.

 

§ 4. Godkännande av kallelse och dagordning

Mötet fastslog att årsmötet var i laga ordning utlyst.

 

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse

På grund av ett missförstånd hade ingen verksamhetsberättelse för 2006 skrivits.

Mötet hjälptes åt att skriva ned en. (se bilaga 1)

 

§ 6. Revisionsberättelse

Christina Gustafsson läste upp revisionsberättelsen som sedan godkändes. (se bilaga 2)

 

§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 8. Val

Som kassör omvaldes Bo Sundqvist.

Som revisorer omvaldes Christina Gustafsson och Anders Öberg.

Till valberedningen omvaldes Susanne Landby och Rolf Johansson.

(Se bilaga 3)

 

§ 9. Medlemsavgifter och hyrespriser

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara samma som föregående år.

200 kr per familj.

Hyrespriserna diskuterades men bordlades styrelsen för utredning.

 

§ 10. Underhåll av bygdegård och bagarstuga

Mötet beslutade om att en städ- och underhållsdag skall hållas till våren.

 

Åtgärdspunkter som togs upp var:

*utreda vattenläckage/ kondens från varmvatten beredare

*laga golvet i köket

*dra el till vägglampor i ”lilla rummet”

*olja in bro med räcken

*målning av bagarstuga

*tillsyn av fönster/lister

*underhåll av bakugn

*inköp av nya bak redskap till bagarstugan. (Lena Sundqvist inventerar)

*ev inköp av en diskmaskin

*städning och krattning

 

§ 11. Verksamhetsplan för 2007

Det årliga Fackelspåret hålls söndag den 11 mars. (se anslag)

Städ- och underhållsdag till våren. (se kommande anslag)

Våffelförsäljning på Nordmalings marknad i juli.

Ev loppis, fest, knytkalas

 

§ 12. Övriga frågor

Mötet hade inget övrigt att ta upp.

 

Mötet avslutades

 

________________ ________________

Susanne Landby Rune Tjernström

Sekreterare Justerare

 


 

Verksamhetsberättelse för Öre bygdegårdsförening 2006

 

Under 2006 har följande aktiviteter genomförts:

Den årliga ”Gubbriksdagen” hölls i bagarstugan i slutet av januari.

Då samlades Öres herrar över en bit mat med dryck och prat.

Fackelspår med semelfika anordnades i bygdegården söndagen den 26 februari. 1 km uppdraget spår, upplyst med facklor på närliggande åkrar lockade många bybor.

I mars samlades ett tjugotal bybor i bygdegården till en trevlig tacofest.

I slutet på juli deltog bygdegårdsföreningen vid Nordmalings marknad där våfflor, kaffe och läsk såldes. Årets intäkter tror jag är rekord med 17 772 kr.

Ett stort tack till de bybor som ställde upp under marknadsdagarna.

Hoppas på att fler vill ställa upp kommande år då detta är en viktig inkomstkälla för föreningen.

7 oktober bjöd Öres jaktlag på välsmakande älgköttsoppa i en nästan fullsatt bygdegård. Ett lotteri med många vinster gav lite förstärkning i föreningens kassa.

I slutet på november samlades några av Öres tjejer för julstädning av bygdegården.

Nya mattallrikar samt kaffekoppar med fat har köpts in till bygdegården. Det är vitt porslin för 64 bordskuvert. Bra om man vill duka till stor fest.

Bygdegården har nyttjats 20 gånger av privatpersoner och lokala intressegrupper.

Bagarstugan har använts vid 38 tillfällen.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Stig Eriksson som lagt in ny golvmatta i stora toaletten.

 

För styrelsen 2007-03-10

 

______________________

Susanne Landby

 

 

 

 

Styrelsens sammansättning för Öre bygdegårdsförening 2007

 

Valår

 

Styrelseordförande:

Anders Jacobsson

2006-2009

Kassör:

Bo Sundqvist

2007-2009

Styrelseledamöter:

Ingrid Bergström

2006-2008

 

Rune Tjernström

2006-2008

 

Johan Wikner

2006-2008

Revisorer:

Christina Gustafsson

2007-2008

 

Anders Öberg

2007-2008

Valberedning:

Rolf Johansson

2007-2008

 

Susanne Landby (sammank.)

2007-2008