Årsmöte Öre Båtklubb 24/4-05

1. Anders hälsade oss välkomna, kallelsen godkändes

och dagordningen fastställdes

2. Till justeringsman utsågs Bertil Ström

3. Tillbakablick på förra årets årsmöte; rostfria skyltar fanns att

få tag i, städning och reparation av båthuset utfört, fisketävling genomfördes enligt planer.

4. Kassören hade ordet vi har 4415 kr i kassan allt är betalt, alla

pengar från tidigare har gått åt vid byggnad av rampen

5. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

6. Val av sekreterare: omval Evy

7. Val av kassör: omval av Bo

8. Omval av suppleanter: Johan Wikner och Anders Österlund

9. Valberedare omval: Rune T och Bernt L

10. Kostnad för båtplats 100 kr och vinterhyra 100  kr

11. Fisketävling ska genomföras ansvarig Anders Öberg som kallar till hjälp . FÖRSLAG söndag 24/7 KL 18-20

12. Reparation av båthus och städning, Anders Öberg sammankallande. Sjökort läggs ut på hemsidan

13. Ändring av hamnstadgar: Uttjänta båtbryggor, båtvagnar och liknande får ej lämnas, det ska finnas en promenadväg utan hinder nere vid älven. UPPMANING: LÅS FAST MOTORN !!!!

14. Mötet avslutades                 

 

Vid skrivblocket Evy Gustafsson ……………………………..

 

Justeras: Bertil Ström ………………………………………….