Årsmöte Öre båtklubb 2002-05-15

 1. Anders hälsade oss välkomna dagordningen godtogs.
 2. Kallelsen godkändes.
 3. Till justeringsmän utsågs Bernt Lundqvist och Anders Österlund.
 4. Två suppleanter utsågs, Johan Vikner, Anders Österlund
 5. Till valberedning valdes Bert Lundqvist och Rune Tjärnström omval av båda.
 6. Val av ordförande två år, Anders Öberg omval.
 7. Hamnkapten omval av Bertil Ström 2 år.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 9. Tillbakablick på föregående år. Kajen reparerad av Anders Österlund och Rune Tjärnström, fisketävling genomförd gav i vinst 600:-.
  Surströmmingsskiva hölls i  båthuset.
 10. Bo Sundqvist redovisade den ekonomiska situationen.
 11. Nivå för medlemsavgift: ändring till 50:- per år. Förslag om ändring i båtklubbens stadgar: Ta bort 25:- som står där. Summan beslutas vid varje årsmöte.
 12. Övrigt: Fisketävling ordnas ansvarig Anders Österlund. Reparation av båthuset en vägg per år sammankallande Anders Öberg, Utstakning Farled.

 

Vid protokollet:

 

………………………………………………

Evy Gustafsson

 

Justerare:

 

…………………………………………………
Bernt Lundqvist

 

……………………………………………………

Anders Österlund

Åter protokollsida