Årsmöte Öre båtklubb 2001-05-21

 1. Kallelsen godkändes, men till nästa år skall vi ringa runt och tala om när mötet, för att fler skall komma till mötet.
 2. Justeringsmän 1 st: Anders Österlund
 3. Återblick
  Det hade inte hänt så mycket under året. Mycket skyldes på den svenska blöta sommaren.
 4. Styrelsens årsberättelse
  Det som kostat förra året var ”nedkörningsrampen” i övrigt var det hyran 600:- och inkomsterna var 1600:- för båtplatserna. Netto 1000:-. I kassa 8000:-
 5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 6. Val av kassör: Omval Bo Sundqvist.
 7. Val av sekreterare: Omval Evy Eriksson.
 8. Två suppleanter utsågs: Johan Wikner och Anders Österlund.
 9. Valberedare: Omval Bernt Lundqvist och Rune Tjärnström.
 10. Ingen höjning av medlemsavgiften.
 11. Till anordnare av fisketävling utsågs Anders Österlund.
 12. Reparation av båthus och kaj, städning runt området.
  Kaj: Rune Tjärnström och Anders Österlund fixar detta.
  Fikabord skulle Bo Sundqvist ordna med.
  Utstakning farled gör Bertil Stöm.
 13. Surströmmmingsfest: Bo Sundqvist arrangör med hjälp av Anders Österlund och Bert Lundqvist.
 14. Mötet avslutades

 

Vid Protokollet

 

……………………………………………………..

Evy Gustafsson

 

Justeras av

 

…………………………………………….

Anders Österlund

Åter protokollsida