ÅRSMÖTE ÖRE BÅTKLUBB 080422

 

§1.Anders hälsade oss välkomna och vi antog dagordingen

§2.Kallelsen godkändes

§3.Till justeringsmän utsågs Lars Wedin och P-E Gidlund

§4.Styrelsen årsberättelse ; Ingen aktivitet hade anordnats. Vi har fått fler medlemmar nu cirka 50 st .

Ekonomin god. Kassabehållningen 071231 : 8512:-

§5.Styrelsen fick ansvarsfrihet

§6.Till ordförande utsågs Anders Öberg i 2 år

§7. Till hamnkapten utsågs Bertil Ström också i 2 år

§8.Suppleanter Lars Wedin och P-E Gidlund

§9.Till valberedare utsågs Rune Tjärnström och Matilda Öberg

§10.Nivån för medlemsavgifter höjdes till 150 kr fr.o.m 2009 både

Sommar och vinter

§11.Rep av båthus,städning och röjning av båtplatsområdet.Söndag 8/6 kl.9.00. Bertil Ström meddelar de som kommer och betalar för båtplatserna om tid och att de ska delta i städ och röjning.

§12.Grusning saltning av vägar ska utföras .Priser kollas.Bertil talar med sommarstugeföreningen och med vägföreningen om att de delar på kostnaden.

§13.För enhetlig utmärkning av båtplatser så köper Anders Öberg in stolpar som han och Bertil S . sätter ut.

§14.Röjning Fjärdgrundet tas upp på byastämman.

15.Övriga frågor:Den som har lust tid och ork kan ordna fisketävling

Med hjälp av de övriga i båtklubben.Försök att tigga ihop priser.

Vid skrivaren Evy