Årsmöte Öre Båtklubb 24/4-07

 

§1.Anders hälsade oss välkomna,kallelsen godkändes

Och dagordningen fastställdes

§2.Till justeringsman utsågs Bertil Ström

§3.Tillbakablick på förra årets årsmöte; rostfria skyltar fanns att

Få tag i . städning och reparation av båthuset utfört.Fisketävling

Genomfördes enligt planer.

§4.Kassören hade ordet vi har 4415 kr i kassan .allt är betalt,alla

Pengar från tidigare har gått åt vid byggnad av rampen

§5.Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

§6.Val av sekreterare :omval Evy

§7. Val av kassör: omval av Bo

§8.Omval av suppleanter:Johan Wikner och Anders Österlund

§9.Valberedare omval: Rune T

§10.Kostnad för båtplats 100 kr och vinterhyra 100 kr

§11.Fisketävling ska genomföras ansvarig Anders Öberg som kallar till hjälp .FÖRSLAG Söndag 24/7
KL 18-20

§12.Reparation av båthus och städning ,Anders Öberg sammankallande.

Sjökort läggs ut på hemsidan

§13.Ändring av hamnstadgar: Uttjänta båtbryggor ,båtvagnar och liknande får ej lämnas ,det ska finnas en promenadväg utan hinder nere vid älven. UPPMANING : LÅS FAST MOTORN !!!!

§14.Mötet avslutades Vid skrivblocket Evy