Öre Båtklubb
Klubben bildades 1985 och har idag ca. 40 medlemmar. Mark arrenderas efter Öreälven. Båthus från före detta Öre Flottningsförening ingår i arrendeavtalet. Området är beläget på västra sidan av Öreälvens mynning.

Aktiviteter :

Utstakning farled
Fisketävlingar på älven
Sol och bad ute vid Fjärdgrundet Örefjärden
Rep och underhåll av båthus mm.

Stadgar
Protokoll
Inlopp Öre-Älv
Vinterbilder