Öre Båtklubb

Fjärdgrundet norra delen, Örefjärden utanför.

Klubben bildades 1985 och har idag ca. 50 medlemmar. Mark arrenderas efter Öreälven. Båthus från före detta Öre Flottningsförening ingår i arrendeavtalet. Området är beläget på västra sidan av Öreälvens mynning.

Anslagstavlan Öre by

Stadgar

Protokoll

Avgifter

Inlopp Öre älv

Utmärkning i Svenska farvatten

Ringlista vid nödläge

Älvsjömässan

Åter huvudsida