Öre Bygdegård

Ägare: Öre Bygdegårdsförening

Ordförande: Susanne Landby
tel. 0930-400 08
Kassör: Bo Sundkvist tel. 0930-401 63
Övriga ledamöter: Hans Geibrink , Rune Tjernström,
och Lasse Wedin .

Senaste protokoll

Stadgar


För uthyrning ring nedanstående nummer.
0930-40008 Susanne Landby